Изпратете вашите филтри

Ако вече използвате листа, но сте попаднали на пропуснат банер, можете да изпратите вашите адреси за блокиране във формата по-долу. Отваряйки настройките на Adblock Plus, можете с Shift да маркирате вашите адреси, а след това да ги Copy-Paste-нете в кутийката по-долу. След преглед и по моя преценка, ще ги добавя в основния списък за България.