Прочистване на филтрите

С течение на времето някои записи в списъка ще станат ненужни. Това е така, поради промяна структурата на сайтовете, технологичното им обновяване, изтичане на маркетингова кампания или просто поради заличаване на страницата. Това налага периодичното прочистване на списъците, за да не се получава ненужно забавяне. Ако поддържате собствен списък, можете да използвате моят python скрипт за прочистване:

abp_list_check.py версия 0.3

Имайте предвид, че добрите правила са генерализирани и не могат да бъдат еднозначно проверени.
Промени:
v0.3 / 11.06.2013 г.
* Миграция към Python3
* Прихваната Ctrl-C клавишна комбинация
v0.2.3 / 18.02.2012 г.
* Оптимизация на кода
* Визуализация на HTTP грешки >= 500
v0.2.2 / 21.07.2011 г.
* Refactore на кода, изчистени warnings от pylint