Филтриране в Safari

Safari e Webkit базиран браузър, първоначално създаден за Mac OS, а в последствие портнат за Windows. След версия 5.0.1 браузърът поддържа разширения, като можете да използвате AdBlock for Safari - порт на AdBlock for Chrome