User Tools

Site Tools


start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

start [2012/11/02 22:23]
rado [Напредък]
start [2012/11/23 10:08] (current)
realender [История]
Line 1: Line 1:
 +====== Внимание ======
 +
 +Към момента вече нямаме достъп до хардуера, за да продължим разработката. Моля ако някой има такова желязо да пише на alex в stanev точка org.
 +
 ====== История ====== ====== История ======
 Част от проекта за внедряване на отворени технологии в България включва миграцията на деловодният отдел на МТИТС към Ubuntu Linux Desktop.\\ Част от проекта за внедряване на отворени технологии в България включва миграцията на деловодният отдел на МТИТС към Ubuntu Linux Desktop.\\
start.txt · Last modified: 2012/11/23 10:08 by realender