User Tools

Site Tools


start

====== Внимание ====== Към момента вече нямаме достъп до хардуера, за да продължим разработката. Моля ако някой има такова желязо да пише на alex в stanev точка org. ====== История ====== Част от проекта за внедряване на отворени технологии в България включва миграцията на деловодният отдел на МТИТС към Ubuntu Linux Desktop.\\ По време на приключилата Фаза I миграцията бе успешна и служителите в отдела можеха да изпълняват служебните си задължения в новата среда. Описание на дейностите можете да откриете [[http://www.linux-bg.org/cgi-bin/y/index.pl?page=news&id=0&key=447086075|тук]].\\ След старта на Фаза II се оказа, че наличните скенери в отдела са сменени с нови, за които все още няма поддръжка в SANE.\\ На настоящата страница ще се публикува напредъка и статуса по разработката на backend-а. ====== Хардуер ====== Новите устройства представляват два свързани скенера: * Canon imageFORMULA DR-3010C - ADF * Canon imageFORMULA Flatbed Scanner Unit 101 - Flatbed ===== Canon imageFORMULA DR-3010C ===== [[http://www.usa.canon.com/cusa/consumer/products/scanners/document_scanners/imageformula_dr_3010c_compact_workgroup_scanner|Връзка към производителя]]\\ Устройството има включена експериментална поддръжка в SANE чрез backend canon_dr и към версия 1.0.23 се разпознава, но не работи.\\ След комуникация със SANE разработчиците и проведени тестове, скенерът работи след прилагането на следния тривиален patch: {{:canon_dr.c.patch|}}\\ Възможно е да има и други несъвместимости и е необходимо допълнително тестване на решението. ===== Canon imageFORMULA Flatbed Scanner Unit 101 ===== [[http://www.canon.co.uk/For_Work/Products/Document_Imaging_Systems/High_Speed_Document_Scanners/Flatbed_Scanner_Unit_101/|Връзка към производителя]]\\ Устройството представлява flatbed приставка към основният продукт и се управлява отделно. Базирано е на Genesys gl846 чипсет, който към момента няма имплементация в SANE.\\ Най-близкия модел драйвер към момента изглежда е за gl847. ==== Чипсет ==== Следните чипове са налични в скенера: ^ Чип ^ Идентификация ^ Документация ^ | gl846 0952h4144902-01g | usb+scan control | Revision 1.08 {{:gl846.pdf|}} | | 1019pfr v54c3128164vci6 | memory | | | amtek amm56219 | motor driver | Revision 1.0 {{:amm56219_v1.0.pdf|}} | | gl850g | usb hub | | | ms-me19840 | ??? | | ====== Софтуер ====== ===== Windows ===== * Инсталират се двата драйвера за windows от [[http://www.usa.canon.com/cusa/consumer/products/scanners/document_scanners/imageformula_dr_3010c_compact_workgroup_scanner#DriversAndSoftware|тук]] * За сканиране е необходимо да се използва софтуера на Canon от [[http://zhm.ludost.net/captureperfect.zip|тук]]. Опитите ни да използваме стандартният win софтуер или друг такъв се оказаха неуспешни, въпреки рекламираната TWAIN съвместимост. Свалени са следните USB dumps: * 200dpi чернобяло, обработен със скрипт за форматиране {{:image-formula-101-win-scan.log.gz|}} ===== Linux ===== ===== sane-find-scanner ===== Софтуера не разпознава скенера. Стига до тук: <code> checking for GL84x ... this is not a GL84x (reg 0x38 != 0x15) </code> Пълен дъмп: {{:sfs.txt.tar.gz|}} ===== Компилиране под Ubuntu ===== В нова директория се дърпа trunk-а на sane-backends: <code> git clone git://git.debian.org/sane/sane-backends.git </code> Извличане на build dependencies и сорса на пакета: <code> sudo apt-get build-dep sane-backends apt-get source sane-backends </code> Копира се debian/ в git trunk-а и се билдват пакети: <code> dpkg-buildpackage -rfakeroot -us -uc -nc -b </code> Част от out-of-tree Ubuntu patch-овете няма да се приложат чисто, могат да се коментират или просто да се пусне нов билд. ===== Тестване и debug ===== SANE използва environment променливи за задаване на debug level: * SANE_DEBUG_GENESYS=255 - за Genesys backend-а * SANE_DEBUG_GENESYS_GL847=255 * SANE_DEBUG_GENESYS_LOW=255 * SANE_DEBUG_DLL=255 - за динамичното зареждане на backend Допълнителна документация е налична [[http://anonscm.debian.org/gitweb/?p=sane/sane-backends.git;a=tree;f=doc|тук]].\\ За примерно тестване в терминал: <code> SANE_DEBUG_GENESYS=255 scanimage -L SANE_DEBUG_GENESYS=255 xsane </code> ====== Напредък ====== Тествани са наличните gl84x backends в различни комбинации с хардуера. Липсва права съвместимост. Изпратено е запитване до пощенския списък на sane съдържащо информацията с която разполагаме до момента: http://lists.alioth.debian.org/pipermail/sane-devel/2012-November/030468.html ====== Връзки ====== * [[http://www.pcausa.com/Utilities/UsbSnoop/|USBsnoop - подслушване на USB, за win XP]] * [[http://www.meier-geinitz.de/sane/genesys-backend/|SANE Genesys Backend Homepage]] * [[http://web.media.mit.edu/~mhirsch/lide100/|Dump и скрипт за LiDE 100 с gl847 backend]] * [[http://pirsoft-dsl-dropzone.de/|Полезна информация, dumps и скриптове за Genesys gl841/gl842]] ====== Контакт ====== Ако можете да помогнете за коригирането, допълването и обновяване на информацията ми пишете на alex в stanev.org, за да получите права за редактиране.

start.txt · Last modified: 2012/11/23 10:08 by realender